Tepelně izolační tvarovky PERIL

Informace o produktech

Lehčené, tepelně-izolační tvarovky Peril

Lehčené izolační materiály získávají stále větší ekonomický a ekologický význam. Lehčené tepelně–izolační, perlito-cementové, nepálené tvarovky naší výroby nesou název PERIL. Směs pro lisování byla navržena z expandovaného perlitu a drcených alumosilikátových složek, pojených hydraulickou vazbou. Byla vyvinuta řada těchto tvarovek s různou objemovou hmotností, od 250 kg/m3 do 1050 kg/m3. Tepelně izolační tvarovky PERIL jsou vyráběny v různých tvarech a velikostech, od desek, velikostí 406,4 x 609,6 mm x tl., v tloušťkách 20 až 50 mm, až po celou škálu tvarovek, o velikostech NF1 (230 x 114 mm x tl.) a NF2 (250 x 124 mm x tl.) a v tloušťkách 32 až 100 mm. Dle dohody lze vyrobit i jiné rozměry a tvary. Aktuálně vyráběné formáty a další technické informace jsou uvedeny v materiálovém listě, viz „Technické listy“. Tepelná kapacita, tepelná vodivost a mechanická pevnost lehčených materiálů klesá úměrně s jejich objemovou hmotností. Naše tvarovky jsou určeny pro teploty pro 750°C až 1250°C. Tvarovky PERLIT jsou vyráběny oboustranným lisováním z polosuché směsi na moderní šestilůžkové výrobní lince, s prvky automatizace a robotizace, jejíž výrobní kapacita za jednu směnu činí 2.600 ks cihel.

Tvarovky PERIL jsou navrženy jako nekonstrukční zdivo a využívají se jako sekundární izolační vrstva, s umístěním mezi šamotovou vyzdívku a opláštění tepelného agregátu. Typické použití těchto tvarovek je při výstavbě, rekonstrukcích a opravách tepelných elektráren, tunelových a fluidních pecí, cihlářských, sklářských a metalurgických pecí, pecí na spalování odpadů, kotlů a dalších tepelných agregátů. Desky lze použít také v kamnářském odvětví, jako tepelné odstínění kamen, krbů a komínových tahových systémů od ostatních prostor stavby a také jako konstrukční prvek pro obezdívky topných těles. Velmi snadno se opracovávají a cihly lze skládat i bez použití malt či tmelů.. Při porovnání mechanických vlastností PERILU s obdobnými produkty konkurenčních dodavatelů obstál PERIL na výbornou. Tvarovky PERIL jsou díky svému složení naprosto ekologicky nezávadné, viz „Technické listy“, Bezpečnostní list.